Kasteel van Zuurbemde

Beknopte geschiedenis van het Kasteel van Zuurbemde

Het Kasteel 'De La Coste' te Zuurbemde is sinds midden 19e eeuw een vaste waarde van het dorpsgezicht Glabbeek-Zuurbemde.

In 1820 is Edmond-Charles de la Coste begonnen met de bouw van de middenblok van het huidige hoefijzervormige kasteel van Zuurbemde. Later werd -na een verwoestende brand- het kasteel heropgebouwd en vleugels & zijblokken toegevoegd.

Het parkdomein bevat ook een aantal mooie vijvers en een historische ijskelder met koepelgewelf.

Ontdek meer over de rijke geschiedenis van het kasteel op onze uitgebreidere geschiedenispagina. - Deze is nog in opbouw, want...

Verder geschiedkundig onderzoek

Wij zijn de geschiedenis van het Kasteel van Zuurbemde nog verder in detail aan het onderzoeken, dit in samenwerking met Edmond Denruyter van de de Heemkundige Kring van Glabbeek.

Heb jij informatie over het kasteel of zijn bewoners, zeker in de periode van de eeuwwisseling (1900) tot de jaren '60, dan mag je zeker contact met ons opnemen!

Toekomstperspectief

Na de sluiting van het WZC was er nood aan stevige herstellings- en renovatiewerken, welke reeds deels gebeurd zijn in de voorbije jaren.

Er wordt momenteel volop naar de toekomst gekeken, en samen met de betrokken instanties (o.a. de gemeente Glabbeek, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Natuur & Bos en andere partners) afgetoetst wat er in de toekomst mogelijk is binnen het Kasteeldomein.

Hierbij wordt er specifiek gekeken naar mogelijkheden binnen de evenementensector om de troeven van het kasteel optimaal uit te spelen. Denk hierbij maar aan feesten allerhande, trouwfeesten, communiefeesten, familiefeesten maar ook bedrijfsevenementen behoren tot de mogelijkheden.

Stay in touch!

Volg de ontwikkelingen hier op onze website (schrijf je gerust in voor onze nieuwsbrief) of via onze Facebook of Instagram pagina's.

Tot snel!

We hopen u snel te kunnen ontmoeten op het Kasteel van Zuurbemde!

Wilt u meer informatie?